Công ty môi giới

Trong mục nội dung này sẽ liệt kê các công ty xuất khẩu lao động (doanh nghiệp dịch vụ) của Việt Nam đã có những hành động lượng gạt công nhân, có thái độ tắc trách, hoặc thuộc đường dây buôn bán lao động. Một mặt CAMSA muốn cảnh giác đồng bào trong nước để không trở thành nạn nhân của các dịch vụ thiếu lương tâm dối này. Mặt khác, qua phần tiếng Anh, CAMSA báo động để các công ty ngoại quốc tránh thiệt hại tài chánh và tổn thương uy tín--qua sự can thiệp của CAMSA một số công ty ngoại quốc đã phải bồi thường gần một triệu Mỹ kim vì đã mướn các công ty tắc trách làm môi giới tuyển lao động.

Các hồ sơ nêu ra dưới đây được đúc kết dựa vào các trường hợp đã được CAMSA trực tiếp can thiệp hay nghiên cứu.

1. Hồ sơ vi phạm: nêu các vi phạm pháp luật điển hình của từng công ty môi giới xuất khẩu lao động và các hậu quả theo nó.

2. Tiêu chuẩn đánh giá: nêu các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế về các quy định luật pháp liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty môi giới

3. Đánh giá Công ty: là cơ sở dữ liệu các thông tin về từng công ty với các vi phạm liên quan.

4. Các khiếu nại, tố cáo: nêu các thông tin liên quan đến hoạt động khiếu nại, tố cáo của những người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi từ hành vi vi phạm của công ty môi giới; hay nạn nhân của nạn buôn người.

Xin chân thành cảm ơn Quý độc giả đã dành sự quan tâm tới trang thông tin này của CAMSA! Sự quan tâm của Quý vị tới các thông tin này là chỉ dấu cho sự quan tâm tới chương trình hoạt động lâu dài vì tương lai tươi sáng của xã hội loài người. 
(Liên Minh CAMSA)

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 85 guests online