Luật Việt Nam
Thông tư hướng dẫn quản lý Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước PDF Print E-mail

Hướng dẫn Quyết định số 144/2007/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ việc làm ngoài nước - Ngày 21/7/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành hành Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
Theo đo, hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài; tối đa 5 triệu đồng/trường hợp cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn (hỗ trợ này không áp dụng đối với người lao động ra ngoài hợp đồng hoặc phải về nước ngay sau khi sang đến nước làm việc do sai sót khám sức khoẻ trong nước)…
Doanh nghiệp dịch vụ khi cử cán bộ của mình ra nước ngoài giải quyết rủi ro cho người lao động bị chết thì được hỗ trợ bằng một chiếc vé máy bay chiều từ Việt Nam đến nước có người lao động làm việc.
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ; người lao động là con thương binh, liệt sỹ và người có công hưởng chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ bằng 50% mức học phí phải nộp theo quy định nhưng không được quá 1,5 triệu động/lao động…
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được hình thành trên cơ sở đóng góp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và đóng góp của người lao động (doanh nghiệp đóng 1% trên tổng số thu tiền dịch vụ hàng năm, người lao động đóng góp Quỹ 100.000đ/người/hợp đồng)…
Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2008.

Read more...
 
Văn bản về tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước PDF Print E-mail

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Quỹ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động (được thành lập theo Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tuớng Chính phủ) nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp. Quỹ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý thông qua Hội đồng quản lý và Ban Điều hành Quỹ.

Nguồn vốn của Quỹ được hình thành từ hỗ trợ ngân sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp (1% số tiền thu dịch vụ hàng năm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài), người lao động đi làm việc ở nước ngoài (100.000 đồng/người/hợp đồng) và từ số dư Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động chuyển sang. Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ ra nước ngoài để giải quyết rủi ro cho người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp được hỗ trợ 01 vé máy bay (một lượt) từ Việt Nam đến nước người lao động làm việc.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg nói trên bị thay thế bởi Quyết định này.

Read more...
 
Nghị định hướng dẫn Luật về lao động xuất khẩu PDF Print E-mail

Hướng dẫn về hoạt động xuất khẩu lao động - Ngày 01/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo đó, doanh nghiệp nào đủ điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động là doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Vốn pháp định là 5 tỷ đồng, có năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài…
Ngoài ra, mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ là 1 tỷ đồng. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến NLĐ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ nêu trên.
Mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà NLĐ đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký.
Bên cạnh đó, để bảo hộ lãnh sự, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ Việt Nam làm việc ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến NLĐ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội tiến hành tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường lao động ngoài nước.
Bộ Công an, ngoài việc cấp hộ chiếu cho NLĐ, có trách nhiệm phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong việc tiếp nhận NLĐ Việt Nam bị trục xuất hoặc bị buộc về nước theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khởi tố điều tra các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2007. 

Read more...
 
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 PDF Print E-mail

Lao động ở nước ngoài - Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 quy định: Doanh nghiệp dịch vụ thoả thuận với người lao động về việc thu tiền dịch vụ một lần trước khi người lao động xuất cảnh hoặc thu nhiều lần trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài...
Trong trường hợp người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời gian làm việc theo hợp đồng mà phải về nước trước thời hạn không do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho người lao động phần tiền dịch vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...
Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp, khi sử dụng tiền ký quỹ để bù đắp thiệt hại, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung, nếu còn thừa thì phải trả lại cho người lao động...
Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: Người lao động được doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp, Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài, Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng...
Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.

Read more...
 
Bộ luật Hình sự - điều khoản chống buôn người PDF Print E-mail

Nạn buôn người đang hoành hành tại Việt Nam và trên khắp các quốc gia. Tình trạng này diễn ra ngày càng chuyên nghiệp khi các tổ chức buôn người xuyên quốc gia lớn mạnh không ngừng và các hành vi phạm tội tinh vi, hiện đại hơn. Tại Việt Nam, cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân buôn người bị đánh giá là thiếu và yếu. Một trong những hạn chế là Việt Nam chưa có Luật phòng chống buôn người và nạn nhân bị buôn bán cũng chỉ giới hạn ở phụ nữ và trẻ em.

Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Việt Nam chỉ có 2 điều khoản xử lý hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em, được ghi nhận tại Điều 119 - Tội mua bán người và Điều 120 - Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Read more...
 


Page 2 of 2

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 48 guests online