Luật quốc tế
Công ước ILO số 87 về Quyền tự do Lập hội PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 7/8/2009.
Công ước ILO (số 87) qui định người lao động và chủ sử dụng lao động có quyền thành lập và tham gia những tổ chức do họ tự chọn mà không cần phải xin phép trước. Tổ chức của người lao động và chủ sử dụng lao động phải được tự do về mặt tổ chức và không thể bị chính quyền giải tán hoặc đình chỉ hoạt động. Các tổ chức này có quyền thành lập và tham gia vào các liên hội hoặc các liên kết. Các liên hội hoặc các liên kết này có thể là hội viên của các tổ chức quốc tế của người lao động và người chủ sử dụng lao động.

Read more...
 
Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền PDF Print E-mail

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền  (TNQTNQ)được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 là văn bản quan trọng nhất về nhân quyền. Quan trọng vì nó tổng hợp tất cả các nhân quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội vào một văn bản. Ngoài ra nó có tính định hướng. Những nhân quyền nêu trong bản TNQTNQ này là những mẫu mực lý tưởng mà loài người luôn cần vươn tới. Sau hết nó là nền tảng cho tất cả mọi văn bản về nhân quyền của thế giới, dù đó là những công ước được chấp nhận rộng rãi hay những thoả ước nhân quyền có tính ràng buộc đối với một khu vực hay lục địa. Tất cả các quốc gia tham gia Liên Hiệp Quốc mặc nhiên chấp nhận và tuân thủ nó. Tại Điều 4 bản TNQTNQ qui định rằng: "Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ."

Read more...
 
Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị Phụ nữ PDF Print E-mail

Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Công ước tại đường link sau:
Công ước Quốc tế về Xoá bỏ mọi hình thức kỳ thị Phụ nữ

 
Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị Chủng tộc PDF Print E-mail

Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Công ước tại đường link sau:
Công ước Quốc tế về Xoá bỏ mọi hình thức kỳ thị Chủng tộc

 
Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 7/8/2009.
Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá khai triển ý nghĩa và qui định giới hạn của các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá được nêu tại Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Trong Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá, quyền làm việc được bảo đảm bởi điều 6 và 7; quyền tự do thành lập nghiệp đoàn và quyền đình công được qui định bời điều 8; quyền an sinh xã hội được qui định bởi điều 9, quyền có đời sống khả quan bởi điều 11.
________________________________________
Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Công ước tại đường link sau:
Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá

 


Page 2 of 3

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 104 guests online