Luật quốc tế
Công ước Quốc tế về Quyền của Di dân lao động và Thành viên gia đình họ PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 7/8/2009.
Công ước Quốc tế Bảo vệ Quyền của Di dân Lao động và Thành viên Gia đình họ"  được xem là một trong 9 công ước nhân quyền nền tảng của thế giới. Theo Điều 2 của công ước này, Di dân Lao động là người sẽ, đang hay đã được mướn cho một việc làm có trả lương tại một quốc gia mà người đó không phải là công dân.
Đối với những di dân - không phân biệt họ thuộc về quốc tịch, sắc dân, tôn giáo, giới tính nào - có mặt hợp pháp trên lãnh thổ của mình, mỗi quốc gia thành viên của "Công ước Quốc tế Bảo vệ Quyền của Di dân Lao động và Thành viên Gia đình họ" thoả thuận sẽ đối xử với họ không kém thuận lợi hơn cách mà quốc gia này đối xử với công dân của mình trong các vấn đề sau đây: trả lương, số giờ làm việc, thoả thuận về giờ phụ trội, trả tiền trong ngày nghỉ lễ, những giới hạn đối với việc làm tại gia, hạn tuổi tối thiểu để được làm việc, tập việc và tu nghiệp, việc làm của phụ nữ và người trẻ tuổi, thành viên của nghiệp đoàn và việc được hưởng kết quả của những cuộc thương lượng về mức lương cho tập thể, chỗ cư trú, bảo hiểm xã hội (những qui định pháp lý về việc tai nạn khi làm việc, có mang, ốm đau, thương tật, tuổi già, chết và thất nghiệp, ...)

Read more...
 
Công ước ILO số 111 về Kỳ thị trong Việc làm và Nghề nghiệp PDF Print E-mail

CAMSA - ngày7/8/2009.
Bản Công ước định nghĩa "Kỳ thị" là bất cứ sự phân biệt, sự loại trừ hay sự ưu tiên nào được thực hiện dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, gạn lọc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, mà có hậu quả sẽ huỷ diệt hoặc làm giảm đi sự bình đẳng về cơ hội hoặc về cách đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp. Các quốc gia thành viên phải đưa ra và thực hiện một chính sách trên bình diện quốc gia để thúc đẩy - bằng các phương cách thích hợp với điều kiện và thực tế của quốc gia - sự bình đẳng về cơ hội và cách đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, để tiến đến việc loại trừ bất kỳ sự kỳ thị nào trong những lãnh vực này. Điều này cũng bao gồm sự kỳ thị trong việc xin được đào tạo nghề, làm việc và làm nghề nghiệp đặc biệt, và cũng như bao gồm các điều khoản và điều kiện làm việc.
________________________________________
Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Công ước số 111 của ILO tại đường link sau: 
Công ước số 111 của ILO về việc Kỳ thị trong Việc làm và Nghề nghiệp

 
Công ước ILO số 97 về Di cư để làm việc PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 31/7/2009.
Các quốc gia thành viên của Công ước  ILO (số 97) có bổn phận tạo điều kiện dễ dãi cho việc di cư để lao động bằng cách thiết lập và duy trì sự giúp đỡ và dịch vụ thông tin miễn phí cho những người lao động di cư cũng như có biện pháp chống lại những tuyên truyền sai lầm về vấn đề di cư và xuất nhập cảnh. Công ước ILO (số 97) cũng qui định về những dịch vụ y tế thích hợp cho người lao động di cư và sự chuyển giao tiền thu nhập cũng như tiền tiết kiệm của họ. Công ước ILO (số 97) đưa ra một nguyên tắc quan trọng, đó là trong một số lãnh vực- thí dụ như điều kiện làm việc, quyền tự do thành lập hội và an sinh xã hội - các quốc gia phải đối xử với người lao động di cư không kém thuận lợi hơn cách đối xử với người bản xứ.

Read more...
 
Công ước ILO số 29 về Cấm Cưỡng bức lao động PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 22/7/2009. 
Công ước ILO (số 29) qui định cấm cưỡng bách lao động.
Trong Công ước này,định nghĩa Cưỡng bức lao động được nêu lên như sau: "Cưỡng bách lao động được hiểu là mọi công việc hoặc dịch vụ mà bất cứ người nào đã phải làm dưới sự đe doạ bị trừng phạt hoặc đã không làm một cách tự nguyện".

Read more...
 


Page 3 of 3

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 87 guests online