Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 7/8/2009. 
Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá và Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị  hợp thành Hiến chương Nhân quyền, tức là những văn bản quan trọng nhất về nhân quyền. Như cái tên của nó đã nêu đầy đủ, công ước quốc tế này khai triển ý nghĩa và qui định giới hạn của các quyền về dân sự và chính trị được nêu tại Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Điều 8 của "Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị" qui định:
1. Không ai có thể bị bắt làm nô lệ; chế độ nô lệ và mọi hình thức buôn bán nô lệ đều bị cấm chỉ.
2. Không ai có thể bị bắt làm nô dịch.
a. Không ai có thể bị cưỡng bách lao động.
b. Khoản 3 (a) nói trên không được áp dụng tại các quốc gia trong đó luật pháp cho phép toà án có thẩm quyền tuyên án tù khổ sai.
c. Trong phạm vi khoản này, không được coi là "lao động cưỡng bách":
i. Ngoài trường hợp nêu ở khoản (b) trên đây, những công tác hay dịch vụ mà các tù nhân phải làm trong thời gian bị giam giữ chiếu theo một bản án hợp pháp của toà án, hay phải làm trong thời gian được phóng thích có điều kiện.
ii. Nghiã vụ quân sự, hay nghiã vụ quốc gia áp dụng cho những người được luật pháp cho miễn thi hành nghiã vụ quân sự vì lý do lương tâm.
iii. Nghiã vụ cộng đồng trong trường hợp khẩn trương hay thiên tai đe doạ đời sống hay sự an lạc của cộng đồng.
iv. Những nghiã vụ dân sự thông thường.

Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Công ước tại đường link sau:
Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 77 guests online