Công ước ILO số 87 về Quyền tự do Lập hội PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 7/8/2009.
Công ước ILO (số 87) qui định người lao động và chủ sử dụng lao động có quyền thành lập và tham gia những tổ chức do họ tự chọn mà không cần phải xin phép trước. Tổ chức của người lao động và chủ sử dụng lao động phải được tự do về mặt tổ chức và không thể bị chính quyền giải tán hoặc đình chỉ hoạt động. Các tổ chức này có quyền thành lập và tham gia vào các liên hội hoặc các liên kết. Các liên hội hoặc các liên kết này có thể là hội viên của các tổ chức quốc tế của người lao động và người chủ sử dụng lao động.

Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Công ước tại đường link sau:
Công ước số 87 ILO về Quyền Tự do Lập hội và sự Bảo vệ Quyền được Tổ chức


 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 77 guests online