Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền PDF Print E-mail

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền  (TNQTNQ)được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 là văn bản quan trọng nhất về nhân quyền. Quan trọng vì nó tổng hợp tất cả các nhân quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội vào một văn bản. Ngoài ra nó có tính định hướng. Những nhân quyền nêu trong bản TNQTNQ này là những mẫu mực lý tưởng mà loài người luôn cần vươn tới. Sau hết nó là nền tảng cho tất cả mọi văn bản về nhân quyền của thế giới, dù đó là những công ước được chấp nhận rộng rãi hay những thoả ước nhân quyền có tính ràng buộc đối với một khu vực hay lục địa. Tất cả các quốc gia tham gia Liên Hiệp Quốc mặc nhiên chấp nhận và tuân thủ nó. Tại Điều 4 bản TNQTNQ qui định rằng: "Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ."
Mời Quý độc giả xem toàn văn Bản Tuyên ngôn trong đường link dưới đây:
Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 70 guests online