Giải đáp thắc mắc Print

CAMSA - ngày 15/6/2011.

LTS: Bên cạnh việc giải cứu, bảo vệ những công nhân Việt Nam lâm vào tình trạng buôn người ở nước đến xuất khẩu, trợ giúp pháp lý cho công nhân được CAMSA chú trọng thực hiện với mong muốn mọi công nhân Việt Nam sẽ dựa vào đó để phòng tránh cho bản thân mình những nguy cơ bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. Chính vì lẽ đó, trên website tiếng Việt này, CAMSA chú trọng phát triển mảng nội dung trợ giúp công nhân trong đó có 3 phần chính là trợ giúp pháp lý, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các địa chỉ, cơ quan chức năng cho công nhân. Phần nội dung Giải đáp thắc mắc là phần chính yếu được thiết kế để giải đáp mọi thắc mắc cho công nhân Việt Nam gửi đến cho CAMSA về tất cả những vướng mắc họ gặp phải từ khi có ý định ra nước ngoài, thời gian làm việc ở nước ngoài cũng như khi đã về nước.

Trong thời gian vừa qua, CAMSA tập trung giải đáp các vấn đề liên quan đến công nhân trước khi ra nước ngoài, bao gồm các bài viết chính:

1. Tìm hiểu ban đầu khi muốn đi Xuất khẩu lao động;

2. Các chi phí đi Xuất khẩu lao động;

3. Các nội dung cần có trong Hợp đồng dịch vụ Xuất khẩu lao động;

4. Quyền lợi của người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước...