Uỷ ban Lao động Đài Loan điều chỉnh mức phí bảo hiểm và thuế thu nhập của lao động nước ngoài PDF Print E-mail

Thông tin từ www.dolab.gov.vn - ngày 18/2/2011.

Cùng với việc tăng mức lương cơ bản lên 17.880 NT$/tháng từ ngày 01/01/2011, Uỷ ban Lao động và Bộ Tài chính Đài Loan đã công bố điều chỉnh mức tiền bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế và mức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động cho 1 niên khoá thuế (từ ngày 01/01 đến 31/12). Cụ thể như sau:

1. Về mức bảo hiểm lao động: phía Đài Loan tăng mức đóng phí bảo hiểm của người lao động lên 7% so với mức lương của người lao động, trong đó người lao động phải đóng 20%. Do đó, với mức lương 17.880NT$/tháng thì tiền bảo hiểm lao động mà người lao động phải nộp được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (7%) x Hệ số chi trả (20%) = 17.880NT$ x 7% x 20% = 250 NT$/tháng

2. Về mức bảo hiểm y tế: phía Đài Loan giữ nguyên mức đóng phí bảo hiểm y tế ở mức 4,55% so với mức lương của người lao động, trong đó người lao động phải đóng 30%. Như vậy, với mức lương cơ bản mới nêu trên thì người lao động phải nộp mức tiền bảo hiểm y tế là:

Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (4,55%) x Hệ số chi trả (30%) = 17.880NT$ x 4,55% x 30% = 244 NT$/tháng

Người lao động là giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại gia đình không phải đóng bảo hiểm lao động, nhưng phải đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế của lao động giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại gia đình bằng với mức đóng của lao động khác như nêu tại mục 2.

3. Về thuế thu nhập cá nhân

3.1. Đối với người nước ngoài cư trú tại Đài Loan không đủ 183 ngày:

- Thu nhập hàng tháng từ 1,5 lần tiền lương cơ bản (từ 26.820 NT$/tháng) trở lên thì mức khấu trừ tiền thuế thu nhập là 18%.

Tiền thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập hàng tháng x 18%

- Thu nhập hàng tháng dưới 1,5 lần tiền lương cơ bản (26.820 NT$/tháng) thì mức khấu trừ tiền thuế thu nhập là 6%.

Tiền thuế thu nhập phải nộp = thu nhập hàng tháng x 6%

3.2. Đối với người nước ngoài cư trú đủ 183 ngày/năm, mức khấu trừ tiền thuế thu nhập là 5% (giảm 1% so với mức cũ là 6%). Công thức tính như sau:

Tiền thuế thu nhập phải nộp = [Tổng thu nhập – (mức miễn thuế + mức khấu trừ tiêu chuẩn + mức khấu trừ tiền lương)] x 5%

Trong đó:

+ Mức miễn thuế là 82.000 Đài tệ/năm

+ Mức khấu trừ tiêu chuẩn là 76.000 Đài tệ/năm
+ Mức khấu trừ tiền lương là 104.000 Đài tệ/năm

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 52 guests online