Giám sát hoạt động xuất khẩu lao động Print

Thông tin từ Báo Lao động - ngày 31/8/2010.

(LĐ) - Đợt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong hoạt động XKLĐ tại Kiên Giang: cho thấy: Từ năm 2007 tới nay, toàn tỉnh có gần 1.150  LĐ đi làm việc có thời hạn ở Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc...

Kết quả hoạt động XKLĐ của tỉnh chưa tương xứng; chất lượng nguồn nhân lực thấp, nhận thức của một bộ phận  NLĐ còn hạn chế, trách nhiệm quản lý về XKLĐ ở một số địa phương thấp.