Văn phòng T/L Malay
CAMSA tổ chức buổi thuyết trình cho quần chúng về chống buôn người ở Mã Lai PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 17/11/2009.

Khái niệm về hoạt động buôn người còn rất mới mẻ với cộng đồng công nhân Việt Nam. Đã có không biết bao nhiêu cô gái bị buôn sang Malaysia làm trong những trung tâm mát-sa, nhà thổ, thâm chí còn có những cô bị tái buôn.

Văn phòng Tenaganita-CAMSA Penang đang nỗ lực chuẩn bị cho buổi thuyết trình về chống buôn người cho công nhân Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2009.

Nội dung buổi thuyết trình sẽ nhận mạnh vào các hoat động tuyển mộ, phân tích kỹ những cụm từ chuyên môn liên quan đến những hoạt động đó nhằm trang bị cho những người tham dự lượng kiến thức cơ bản nhất giúp họ dễ dàng nhận diện một vụ buôn người. Thủ tục và mô hình giải trừ một vụ buôn người cũng sẽ được giải thích cặn kẽ để người dự có được bức tranh tổng thể về giải cứu và can thiệp cho một vụ việc.

Dự tính người tham dự sẽ là 250 người. Một trong mục tiêu của văn phòng đặt ra ở đây là những người tham dự sẽ được trang bị đầy đủ và cơ bản nhất để có khả năng đào tạo lại cho đồng nghiệp và đặc biệt là chia sẻ với người thân của họ ở Việt Nam một cách gián tiếp về các hoạt động buôn người.

Qua buổi thuyết trình, văn phòng cũng tập trung vào vận động một số công nhân tham gia vào các hoạt động nỗ lực chống buôn người trong vòng công nhân Việt Nam. 
CAMSA mở rộng hoạt động ở Mã Lai PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 6/11/2009.

Trong tháng 10 vừa qua Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, tức CAMSA, đã nới rộng hoạt động chống buôn người đến vùng thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai. Hai chuyên viên thực tập đã được điều động từ Hoa Kỳ đến làm việc tại văn phòng trung ương ở Kuala Lumpur của tổ chức Tenaganita, một trong năm thành viên của CAMSA.

Để hỗ trợ cho hoạt động được nới rộng này, BPSOS vừa cử cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Cao Cấp về Các Dự Án Quốc Tế, đến Kuala Lumpur để tiếp xúc với các tổ chức đia phương và quốc tế nhằm phát triển quan hệ của CAMSA ở tầm mức quốc gia.

“Tenaganita là một tổ chức hiếm hoi ở Mã Lai thực sự tranh đấu cho nạn nhân buôn người,” Đại Sứ Rees nhận xét.

Ts. Fernandez và Đs. Rees tại văn phòng Tenaganita, Kuala Lumpur, Mã Lai

Read more...
 
Cố vấn hồ sơ chống buôn người cho các tổ chức NGO ở Mã Lai PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 8/10/2009.

LTS: Nhận thức về chống buôn người còn yếu kém với người dân Malaysia, kể cả với các quan chức chính phủ. Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ nơi đây đang đồng công nỗ lực nâng cao nhận thức cho cộng đồng cũng như gâp áp lực lên chính phủ Malaysia nhằm đẩy lùi nạn buôn người trên đất nước này. Văn phòng PENANG – CAMSA  đã cùng các tổ chức phi chính phủ (NGOs) thảo luận về các hồ sơ liên quan đến buôn người của Văn Phòng Penang nhằm góp phần vào nỗ lực nêu trên.

Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2009 tại văn phòng PENANG – CAMSA đã diễn ra buổi thảo luận về các hồ sơ chống buôn người giữa vòng các tổ chức NGO. Đây là buổi thảo luận thứ hai được tổ chức từ khi văn phòng Penang được thành lập, tháng 3 năm 2008.

Read more...
 


Page 3 of 3

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 120 guests online