Để Bài Trừ Nạn Buôn Người PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 27/6/2010.

Ngày 27 tháng 6, 2010
Kg. Quý Đồng Hương ở Hải Ngoại
Ngày 14 tháng 6 vừa qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách cần theo dõi về tệ trạng buôn người. Để tránh rơi xuống   Hạng 3 và bị chế tài, trong 12 tháng tới đây chính phủ Việt Nam cần đáp ứng thoả đáng 12 tiêu chuẩn do Hoa Kỳ đưa ra. Phần lớn những tiêu chuẩn này phù hợp với các mục tiêu của Liên Minh CAMSA.

Kế hoạch của Liên Minh CAMSA gồm ba bước để thúc đẩy chính phủ Việt Nam: thừa nhận tình trạng buôn lao động, ban hành luật và biện pháp chống buôn lao động, và chấp hành luật và các biện pháp này một cách nghiêm chỉnh. Đến nay bước đầu đã hoàn tất: khi bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách theo dõi, Việt Nam không thể phủ nhận hay che đậy tình trạng buôn lao động.

Ở bước 2, Liên Minh CAMSA sẽ thực hiện hai công tác cùng lúc:

(1)     Duy trì áp lực qua hồ sơ: Liên Minh CAMSA sẽ phát triển và nới rộng hoạt động ở Mã Lai và Đài Loan để giải cứu nạn nhân và lập hồ sơ về buôn người. Các hồ sơ này sẽ giúp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kiểm nghiệm thái độ và hành động của chính phủ Việt Nam so với 12 tiêu chuẩn đề ra.

(2)     Thúc đẩy khung luật chống buôn người: Vận dụng áp lực quốc tế, Liên Minh CAMSA sẽ thúc đẩy chính phủ Việt Nam ban hành khung luật với các biện pháp cụ thể, xác đáng và toàn diện để bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm.

Bước 2 này sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm. Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đông hương tiếp tay bằng cách:

(1)     Giúp duy trì hoạt động ở Mã Lai và Đài Loan: Chúng tôi cần 1500 mạnh thường quân, mỗi người yểm trợ 100 Mỹ kim một năm, trong 2 năm. Mọi đóng góp xin đề cho BPSOS/CAMSA và gởi về: BPSOS, PO Box 8065, Falls Church, VA 22041.

(2)     Báo động cho nạn nhân để họ biết chỗ cầu cứu: Xin mỗi người phổ biến thông tin của Liên Minh CAMSA đến thân nhân ở Việt Nam hay đang lao động ngoài nước.

Mỗi người một tay làm đúng việc và làm việc đúng cách, chúng ta sẽ cùng nhau tiến từng bước vững chắc đến mục đích là bài trừ tận gốc nạn buôn người ở Việt Nam.

Kính thư,

Nguyễn Đình Thắng

Giám Đốc Điều Hành BPSOS

Đồng sáng lập viên Liên Minh CAMSA

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 84 guests online