Báo Viễn Đông phỏng vấn TS. Nguyễn Đình Thắng về CAMSA Print

CAMSA - ngày 18/01/2010

Nhật Báo Viễn Đông mới đây phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng về chuyến công tác 4 tuần ở Thailand, Malaysia và Taiwan. Qua đó Ts. Thắng tường trình về công cuộc can thiệp pháp lý cho người Việt đang xin tị nạn ở Thái Lan cũng như về nỗ lực chống buôn người ở Malaysia và Taiwan. Xin theo dõi cuộc phỏng vấn này tại:

http://viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=7408&item=96