Góp ý Dự luật phòng chống mua bán người của Việt Nam Print

CAMSA - ngày 22/11/2010.

LTS: Trong hơn một năm kể từ thời điểm Việt Nam tiến hành xây dựng Đạo luật phòng chống mua bán người, CAMSA luôn dõi theo và nghiên cứu các dự thảo luật được ban hành. Với mong muốn từ đây có thể đóng góp những kinh nghiệm đã tích lũy được từ công tác phòng chống buôn bán người mà CAMSA đang thực hiện vào các nội dung cụ thể của Đạo luật phòng chống mua bán người của Việt Nam. Sau khi nghiên cứu sâu sắc các nội dung được xây dựng trong Dự thảo Luật phòng chống mua bán người lần thứ 7, CAMSA soạn thảo Bản kiến nghị các góp ý hoàn thiện Đạo luật phòng chống mua bán người. Xin gửi tới các Quý độc giả.

Tài liệu tham chiếu: Dự thảo Luật phòng chống mua bán người (lần thứ 7)

Để tiện cho Quý độc giả theo dõi nội dung, CAMSA xin chia các phần thành các bài viết nhỏ, Quý vị có thể click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết: