Giúp công nhân đòi quyền bảo hiểm từ công ty sử dụng Print

CAMSA - ngày 15/6/2009

Tai nạn xảy ra đã cắt đi nửa bàn chân của anh Chu Văn Định khi anh đang làm việc ca đêm tại công ty Golden Frontier Sdn Bhd ở Penang.
Anh vô cùng đau đớn và thất vọng với những bước đi tập tễnh, thêm vào đó công ty không bồi thường cho anh bất kỳ khoản tiền nào.

Một nửa bàn chân bị cắt do tai nạn lao động của anh Định (Ảnh - CAMSA).

Anh tìm đến sự giúp đỡ của Văn phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam tại Penang. Văn phòng cùng với luật sư đã làm việc chặt chẽ với công ty Golden Frontier, cũng như thúc đẩy công ty bảo hiểm phải bồi thường cho tai nạn đáng tiếc của anh.

Sau sáu tháng vất vả đấu tranh cho quyền lợi của anh, cuối cùng Văn phòng đã đòi lại cho anh Định số tiền bảo hiểm  RM 8450 , anh đã rất hạnh phúc vì it nhất anh cũng có một số vốn an ủi cho mình.

Hiện tại mặc dù anh đã về nước nhưng anh vẫn luôn giữ liên lạc với Văn phòng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình,anh chia sẻ “anh có cảm giác Văn phòng như một gia đình bao bọc che chở cho anh, anh chỉ có một ước nguyện Văn phòng sẽ đòi lại được quyền lợi cho rất nhiề những anh chị em công nhân khác đang cần được giúp đỡ....”