Đóng Góp PDF Print E-mail

Người Việt Bảo Vệ Người Việt Bất Kỳ Nơi Nào Trên Thế Giới
Cùng Nhau Chấm Dứt Nạn Buôn Bán Đồng Bào

 

Quý vị có thể tham gia làm:

  • Thành viên bảo trợ: đóng góp $100/năm
  • Thành viên vận động: đóng góp $100/năm và vận động thêm 4 người
  • Thành viên quán quân: đóng góp $100/năm và vận động thêm 9 người

Cách thức đóng góp có thể thực hiện nhanh chóng bằng dịch vụ PayPal qua mạng hay gởi chi phiếu về:

CAMSA
c/o BPSOS 
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church VA 22041 - USA


Hàng tháng quý vị sẽ nhận bản tin về hoạt động và thành quả. Ngoài ra quý vị sẽ thường xuyên nhận các video tài liệu của Liên Minh CAMSA về các cuộc giải cứu và can thiệp.


Quý vị cũng có thể giúp:

  • Phổ biến tin tức về Liên Minh CAMSA đến giới truyền thông địa phương
  • Tham gia các buổi huấn luyện về phòng chống buôn người
  • Tổ chức gây quỹ

 

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 39 guests online