Liên lạc CAMSA PDF Print E-mail

CAMSA
c/o BPSOS
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church VA 22041 - USA

Phone: (703) 538-2190
Fax: (703) 538-2191
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site: http://www.camsa-coalition.org
Blog: http://vietnameseworkersabroad.wordpress.com

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 75 guests online