Công nhân Việt khiếu kiện Công ty SONA PDF Print E-mail

Các kiến nghị từ Công nhân:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SONA vì hành vi vi phạm thời gian ký kết Hợp đồng dịch vụ xuất khẩu lao động với chúng tôi, chiểu theo khoản 2.1 Mục VII Thông tư 22/2003/TT – BLĐTBXH.

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SONA vì “Thu, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động không đúng quy định của pháp luật” (Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Nghị Định Chính Phủ Số 144/2007/NĐ-CP).

- Xử phạt đối với Công ty SONA vì hành vi vi phạm: Không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; Không kịp thời giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động gây phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chiếu theo điểm a và b khoản 2 Điều 11, 144/2007/NĐ-CP.

- Yêu cầu Công ty SONA hoàn trả cho chúng tôi toàn bộ tiền ký quỹ, chiếu theo điều 23 Luật 72/2006/QH11.

- Buộc Công ty SONA bồi thường thiệt hại cho chúng tôi (Điểm c, Khoản 4 Điều 11, Nghị định 144/2007/NĐ - CP) và bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín của chúng tôi đã bị SONA xâm phạm vì đã vu cáo cho chúng tôi. (chiếu theo các quy định của Bộ Luật Dân sự 2005).

Nội dung kiến nghị trên đã được các công nhân cùng ký và gửi cho công ty SONA cũng như các cơ quan của Việt Nam từ cấp tỉnh lên cấp Trung Ương nhờ giúp đỡ từ cuối năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Các cơ quan được công nhân gửi Đơn kiến nghị đến là: Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam; Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội; Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao; Cục Trưởng Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước;  Ban Thanh Tra Chính Phủ; Viện Kiểm Sát Nhân Dân Việt Nam; Cục trợ giúp pháp lý Việt Nam; Hội Phụ Nữ Việt Nam; Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí; Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia; Uỷ Ban Nhân Dân. 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 77 guests online